Information

Sopor

Enklare hushållsopor slängs i gröna kärl. Matavfall slängs i bruna kärl i de speciella bruna påsarna som finns för detta ändåmål.


Sommarhämtning sker under perioden v.20 - v.40 på fredagar jämn vecka. Läs mer info om hantering matavfall på Skinnskattebergs kommuns hemsida.


Embalage av glas, metall, plast och papp, samt tidningar skall sorteras och läggas i Kommunens ordinarie containrar.


Grovsopor lämnas till Återbruket i Skinnskatteberg


Viktiga datum för aktiviteter inom Laggarbo FSF:


Midsommar:


Traditionsenligt midsommarfirande fredagen den 21 juni. Samling kl 9:00 på morgonen för att plockar blommor och klä midsommarstången.  Festligheterna börjar kl 15:00 med att vi reser stången varefter blir det dans, tipspromenad och 5-kamp. Ta gärna med en picknick-korg med fika.


Årsstämma:


Årsstämma lördagen den 29 juni kl 9:00-11:00 i Galleri Astley i Uttersberg.

Blomstervandring med Janne Eriksson lördagen den 6 juli, samling kl 10:00 vid Dansbanan.


Arbetsdagar:


Preliminärt datum för arbetsdagarna är lördagen den 13 juli samt lördagen den 7 september. Datum kommer att beslutas på stämman. Samling brukar vara kl. 9:00 vid bansbanan. Mer information kommer när det närmar sig, dels på anslagstavlorna, dels på denna hemsida.


  Gemensamma anläggningar:


  Som medlem har du tillgång till våra gemensamma annläggningar som i huvudsak består av interna vägar och stigar, pumpstation och vattenförsörjning för sommarvatten till tomtgräns, båtbryggor, badbrygga (styrelsen frånsäger sig allt ansvar för privat anlagda båt- och badbryggor), räddningsbåt, redskapsbod, dansbana, grillplats, boulebana, park och skogsmark, ängar samt samt kärl för hushållssopor och kompost.


  Vatten:


  Sammfälligheten tillgodoser medlemsfastigheter med sommarvattenledningar och vattenförsörjning sommarvatten till tomtgräns samt flertalet tappställen genom drift av pumpstation och ledningar enligt förrättningsbeslut. Vintervattenledningar är privata ledningar och driftas ej genom föreningens försorg.


  Eldning:


  Räddningstjänsten i Skinnskatteberg informerar att:


  Eldning som ska göras på tomten eller området, ska anmälas, oavsett tid på året, på tele.nr. 021-41 16 11 eller 0222-451 74 för övriga frågor.


  Dessutom ska man alltid meddela sina grannar då eldning betraktas som ett miljöproblem. Om grannarna säger nej får man frakta det man ska elda till återbruket.

  Slamsugning

  Slamsugning utföres av entreprenör som Skinnskattebergs kommun har upphandlat.


  Förnävarande utföres slamtömning av BS-Sanering i Avesta vilka nås på telefon 0226-59770 (teltid vardagar kl 7-12 samt 13-16) eller journummer 070-600 95 05. Läs mer på Skinnskattebergs kommuns hemsida om slamtömning.