Hem

Laggarbo Samfällighetsförening

Viktiga datum:

 

  • Föreningsstämma 1 juli 2017

 

  • Arbetsdag sommar 8 juli 2017, samling vid dansbanan kl 9.00

 

  • Arbetsdag höst 2 sept 2017, samling vid dansbanan kl 9.00

 

Gemensamma anläggningar

 

Som medlem har du tillgång till våra gemensamma annläggningar som i huvudsak består av interna vägar och stigar, pumpstation och vattenförsörjning för sommarvatten till tomtgräns, båtbryggor, badbrygga (styrelsen frånsäger sig allt ansvar för privat anlagda båt- och badbryggor), räddningsbåt, redskapsbod, dansbana, grillplats, boulebana, park och skogsmark, ängar samt samt kärl för hushållssopor och kompost.

 

Vatten

 

Sammfälligheten tillgodoser medlemsfastigheter med sommarvattenledningar och vattenförsörjning sommarvatten till tomtgräns samt flertalet tappställen genom drift av pumpstation och ledningar enligt förrättningsbeslut. Vintervattenledningar är privata ledningar och driftas ej genom föreningens försorg.

 

Eldning

 

Räddningstjänsten i Skinnskatteberg informerar att:

 

Eldning som ska göras på tomten eller området, ska anmälas, oavsett tid på året, på tele.nr. 021-41 16 11 eller 0222-451 74 för övriga frågor.

 

Dessutom ska man alltid meddela sina grannar då eldning betraktas som ett miljöproblem. Om grannarna säger nej får man frakta det man ska elda till återbruket.

Sopor

Enklare hushållsopor slängs i gröna kärl. Matavfall slängs i bruna kärl i de speciella bruna påsarna som finns för detta ändåmål.

 

Sommarhämtning sker under perioden v.20 - v.40 på fredagar jämn vecka. Läs mer info om hantering matavfall på Skinnskattebergs kommuns hemsida.

 

Embalage av glas, metall, plast och papp, samt tidningar skall sorteras och läggas i Kommunens ordinarie containrar.

 

Grovsopor lämnas till Återbruket i Skinnskatteberg

 

Slamsugning

Slamsugning utföres av entreprenör som Skinnskattebergs kommun har upphandlat.

 

Förnävarande utföres slamtömning av BS-Sanering i Avesta vilka nås på telefon 0226-59770 (teltid vardagar kl 7-12 samt 13-16) eller journummer 070-600 95 05. Läs mer på Skinnskattebergs kommuns hemsida om slamtömning.